NL · FR

ALzheimer AanvaarD ANderlecht

In Anderlecht bestaat een uniek initiatief voor personen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers

Bekijk de kalender
Volgende activiteiten
Deelnemen aan activiteiten?
02/523 58 06 (8 tot 16 u)

ALADAN is zowel organisator en/ of partner van diverse activiteiten voor mensen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers.

Onze activiteiten bestaan uit:

Turnsessie “Lichaamsgym”: Gezamenlijke turnsessie voor patiënt en mantelzorger – elke dinsdag van 15u tot 16u.

aladan-bruxelles-aidants-prochesaladan-bruxelles-alzheimeraladan-anderlecht-aidants-prochesaladan-anderlecht-alzheimeraidants-proches-bruxelles-aladan

Data: elke dinsdag (uitgezonderd tussen Kerstmis en Nieuwjaar en feestdagen).

Inlichtingen en inschrijvingen : 02 523 58 06

GRATIS DEELNAME

Groepsgesprekken: Voor de mantelzorger – 1 keer per maand tijdens de turnsessie voor de patiënt.

U kan als mantelzorger ervaring uitwisselen en tips bespreken met professionals tijdens een groepsgesprek. U hoeft zich hiervoor niet apart te verplaatsen. De groepsgesprekken vinden plaats tijdens de turnsessies. Op het einde van de sessie komt de hele groep samen om de balans op te maken. Men kan vrijuit gedachten uitwisselen rond een tas koffie onder de begeleiding van een ervaren medewerker.

Inlichtingen en inschrijvingen : 02 523 58 06

 GRATIS DEELNAME

Folder te downloaden:ALADAN

ALZHEIMER CAFÉ: Voor de personen die getroffen zijn door dementie, naasten, professionelen van de gezondheidszorg, en andere genodichden…– Elke 1ste woensdag van de maand van 14u tot 16u behalve tijdens schoolvakanties.

photo8photo7photo5photo2photophoto4

Alzheimer café is een onafhankelijke plaats, niet in een gemedicaliseerd instelling waar de focus ligt op informatie en ontmoeting met elkaar in een vriendelijke sfeer.

De doeleinde zijn:
• Informatie geven over het medisch en psycho-sociale aspect van dementie
• Het sociaal isolement van de zieken en hun naasten doorbreken.
• Praatgroep
• Een ondersteuningsgroep vormen voor de families, vrienden, buren, naasten van personen die aan dementie lijden.
• Het openlijk praten over de ziekte, de herkenning en de gevolde ervan.

Data:

7 februari 2018, 7 maart 2018, 2 mei 2018, 6 juni 2018, 5 september 2018, 3 oktober 2018, 7 november 2018, 5 december 2018.

Inlichtingen: 02 559 71 01
Mevrouw Tshaly Kabeya, dementie referent van het O.C.M.W. van Anderlecht

Maandag en donderdag van12u tot 16u45
Woensdag en vrijdag van 8u tot 12u45

Inschrijvingen: 02 559 71 00  10 dagen voor de bijeenkomst.
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u (aan het onthaal van het Tehuis J. Vanhellemont)

GRATIS TOEGANG/ DRANK: 1€

Folder te downloaden: ALZHEIMER CAFÉ

“INFO ALZHEIMER ANDERLECHT”:  0800 98 530

Female hand holding phone receiver over telepnone

Sinds 1ste juli 2016, is het gratis nummer “Info Alzheimer Anderlecht” 0800 98 530 beschikbaar ( van 8u tot 16u en antwoordapparaat na de uren ). Op dit nummer, zullen de professionelen van het dagverzorgingscentrum “Herfstzon” de anderlechtse bevolking helpen die het wenst door te luisteren, te informeren en de leiding van de bestaande structuren en activiteiten in de stad met een beroep doen op dementie.


Partners die Aladan mogelijk maken