NL · FR

ALzheimer AanvaarD ANderlecht

In Anderlecht bestaat een uniek initiatief voor personen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers

Bekijk de kalender
Volgende activiteiten
Deelnemen aan activiteiten?
02/523 58 06 (8 tot 16 u)

De stoornissen in de hersenen baren ons zorgen en nemen toe naarmate de bevolking veroudert. Ongeacht de oorzaak, neemt dementie met de leeftijd toe. Terwijl het risico op 60-jarige leeftijd klein is, neemt het op 65 jarige-leeftijd met 3 tot 5% toe om daarna tot 90 jaar exponentieel te groeien. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal demente patiënten zal dus in de komende jaren nog toenemen.
Tot in 2012 schatte men het aantal demente personen in België tussen 80.000 en 150.000. In de komende jaren zal dit aantal nog toenemen. In 2012 raamde een nieuwe evaluatie van de stichting voor het onderzoek rond de ziekte van Alzheimer het aantal op 400.000.

Dementie veroorzaakt wijzigingen in de cognitieve capaciteiten en het gedrag. De naasten voelen zich machteloos en verlaten. Het wordt ook steeds duidelijker dat systematische begeleiding nodig is wanneer mensen te kampen hebben met de moeilijkheden die dementie veroorzaakt.

Alzheimer….. welke gedragswijzigingen kunnen we bij een zieke persoon waarnemen ?

Partners die Aladan mogelijk maken